Aankondiging: VTB Studiedag ‘Mangroves: Living on the edge’

15 september 2017, 9.00-17.30

Dierentuin Burgers’ Zoo heeft reden gezien om extra aandacht te geven aan mangroven met de opening van Europa’s grootste mangrove in de zomer van 2017. De studiedag biedt een uitgelezen kans voor VTB’ers en andere geïnteresseerden om deze mangrove als één van de eerste groepen te bezoeken, meer over mangroven te leren en hieromtrent een discussie te houden over de status, belang, herstel en bedreigingen van dit ecosysteem.

Achtergrond en context

Mangroven vormen het eerste ecosysteem tussen zee en land in veel gebieden in de tropen. Abiotische factoren zoals zout en zoet water, het getij en sedimentatie zijn essentieel voor de vestiging en voortbestaan van mangroven. Directe invloeden van de mens, door aquacultuur en urbanisatie, vormen de grootste bedreiging voor deze gebieden. Een lagere opbrengst qua visvangst, hout en andere bruikbare NTFP’s is een direct merkbaar gevolg van het verdwijnen van mangroven. Daarnaast vormen ook landdegradatie en aangelegde visvijvers door erosie en vervuiling een bedreiging voor duurzame ontwikkeling van gemeenschappen in kustgebieden. Zo werd na de tsunami van 2004 in Azië de waarde van mangrove op een ernstige manier duidelijk: in gebieden met gezonde mangroves was de schade en het dodental beduidend minder dan waar mangroves weg of gedegradeerd waren. Een grote focus van overheden en humanitaire NGOs op mangroveherstel was het gevolg, maar veelal falen deze mangrove-herstelprojecten.

Programma

9.00                 Koffie en registratie
9.30               Welkom door dagvoorzitter (Femke Tonneijck, Wetlands International)
9.45               'Het dynamische bouwproces van de Mangrove' (Constanze Mager, Burger's zoo)
10.15             ‘Magrove: Status, trends en bedreigingen’ (Wim Giesen, Euroconsult)
10.45             Koffiepauze
11.10             ‘Aquaculture en Mangrove: kunnen ze elkaar ondersteunen?' (Roel Bosma, WUR)
11.40             'De rol van certificering en de private sector op mangroven'
12.10             Lunch
13.10             Rondleiding door mangrove in Burger's zoo
14.30             Pauze
14.45             'De socio-economische kant van mangroven'
15.15             ‘Mangrove herstel: lessen uit de praktijk en kansen voor de toekomst (Pieter van Eijk, Wetlands International)
15.45             Plenaire discussie
16.20             Samenvatting/Dagafsluiting (Femke Tonneijck, Wetlands International)
16.30-17.30    Borrel
*        Wijzigingen voorbehouden

Inschrijven

U kunt zich middels onderstaand formulier inschrijven. Na inschrijving ontvangt u een email met betaalinstructies. De inschrijfkosten zijn inclusief toegang tot Burger’s zoo. In verband met de logistiek is de uiterste inschrijfdatum 30 augustus.

Kosten

Studentlid: €15,-
Regulier lid: €20,-
Niet-leden: 
€35,-

 

Datum, tijd en locatie

15 september 2017, 9.00-17.30; Knoefzaal, Burgers' Zoo. Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem

Informatie en vragen

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met vtbstudiedag@tropischebossen.nl

 

Date: 
vrijdag, september 15, 2017 - 09:00