Informatie

Het creëren en onderhouden van een professioneel netwerk en het instellen van een permanent, dynamisch en effectief platform voor het verzamelen, kanaliseren en uitdragen van kennis en informatie over tropische bossen.

Het hogere doel van de vereniging is om met dit platform bij te dragen aan bewustwording en meningsvorming omtrent duurzaam en maatschappelijk verantwoord beheer van tropische bossen en aan een toenemende Nederlandse expertise om dit beheer te bewerkstelligen.

Strategie

Activiteiten van de VTB zijn voor leden van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) vrij toegankelijk en eventuele toegangsprijzen zijn voor hen gelijk aan het VTB-ledentarief. Bij aanmelden voor activiteiten kunnen KNBV-leden aangeven dat zij lid zijn van de KNBV om korting te krijgen.

Gewoon lid: € 25,00 per kalenderjaar (bij automatische incasso € 20,00). Student lid: € 12,50 per kalenderjaar (bij automatische incasso € 10,00); het eerste jaar is voor studentleden gratis.

Door middel van het aanmeldingsformulier op deze website kunt u zich als lid aanmelden. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij het lidmaatschap voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk is opgezegd.

Ron Lamain (Interm Voorzitter)

Mandy Wieringa (Secretaris)

Steffie Rijpkema (Penningmeester)

Judy Koppenjan (Algemeen bestuurslid, activiteitencoördinator)

Stef Wulffraat (Algemeen bestuurslid)

Joeri Zwerts (Algemeen bestuurslid)

Jeffrey Brand (Algemeen bestuurslid)

 

Betalingen aan de Vereniging Tropische Bossen kunnen worden verricht door overboeking op rekeningnummer NL49INGB0009432776 ten name van "Vereniging Tropische Bossen"(let op: niet afgekort, maar volledig geschreven) te Wageningen. Vermeld daarbij duidelijk waar u de betaling voor verricht.