Commissies

Werkwijze  

De website is een belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. De websitecommissie verzorgt de inhoud van tal van pagina's, zoals de activiteiten en het nieuws. De commissie beheert ook de VTB-mailinglijst waarmee de VTB-leden elkaar op een eenvoudige wijze en informeel via e-mail kunnen benaderen of informeren over interessante activiteiten, publicaties, vacatures, seminars etc.   

Leden

De Studiedagcommissie stelt zich tot doel het verdiepen en verbreden van kennis en inzichten van een actueel thema over tropische bossen door middel van het organiseren van een jaarlijkse studiedag. In het verleden heeft de studiedagcommissie ook wel eens een inhoudelijk onderwerp verzorgd op de Algemene Leden Vergadering en bijgedragen aan seminars van andere organisaties.

Werkwijze   

De nieuwsbriefcommissie zorgt ervoor dat het VTB-Nieuws vier keer per jaar bij alle VTB-leden in de brievenbus valt. Het VTB-Nieuws bevat informatie omtrent actuele zaken die met de tropische bossen te maken hebben (zowel van binnen als buiten de Vereniging), maar ook samenvattingen van activiteiten, thematische discussies of bijeenkomsten, en belangrijke mededelingen.     

Leden  

Wat doet de commissie?   

De activiteitencommissie organiseert een keer per jaar een netwerkmiddag en de jaarlijks terugkerende Tropical Forest Career Night voor studenten. Bij deze activiteiten gaat het vooral om kennisuitwisseling en natuurlijk netwerken.     

 

Leden  

Marijke van Kuijk, Peter van der Meer, Rosa Diemont, Sandra van Hulsen en Lieke Guinee