Commissies

Het Wikipedia-Bosproject heeft tot doel om kennis en informatie over onze vakgebieden via Wikipedia.nl voor het algemene publiek toegankelijk te maken. Dit door aan bos en natuur gerelateerde lemma’s op Wikipedia te plaatsen of bestaande lemma’s over deze thema’s te verbeteren.  

Werkwijze  

De website is een belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. De websitecommissie verzorgt de inhoud van tal van pagina's, zoals de activiteiten en het nieuws. De commissie beheert ook de VTB-mailinglijst waarmee de VTB-leden elkaar op een eenvoudige wijze en informeel via e-mail kunnen benaderen of informeren over interessante activiteiten, publicaties, vacatures, seminars etc.   

Leden

De Studiedagcommissie stelt zich tot doel het verdiepen en verbreden van kennis en inzichten van een actueel thema over tropische bossen door middel van het organiseren van een jaarlijkse studiedag. In het verleden heeft de studiedagcommissie ook wel eens een inhoudelijk onderwerp verzorgd op de Algemene Leden Vergadering en bijgedragen aan seminars van andere organisaties.

 

 

Werkwijze   

De nieuwsbriefcommissie zorgt ervoor dat het VTB-Nieuws vier keer per jaar bij alle VTB-leden in de brievenbus valt. Het VTB-Nieuws bevat informatie omtrent actuele zaken die met de tropische bossen te maken hebben (zowel van binnen als buiten de Vereniging), maar ook samenvattingen van activiteiten, thematische discussies of bijeenkomsten, en belangrijke mededelingen.     

Leden  

De redactie van het VTB-Nieuws bestaat uit Caspar Verwer, Paul Zambon, Henk Lette, Rens Brouwer en Simone van Santen de Hoog.

 

- Jaap van der Waarde (Voorzitter)

- Ron Lamain (Interim Voorzitter)

- Mandy Wierenga (Secretaris)

- Steffie Rijpkema (Penningmeester)

- Judy Koppenjan (Activiteitencoördinator, Algemeen bestuurslid)

- Jeffrey Brand (Algemeen bestuurslid)

- Stef Wulffraat (Algemeen bestuurslid)

- Joeri Zwerts (Algemeen bestuurslid)