Tissingh Files

In 1979 begon Arend Tissingh met het verzamelen van knipsel uit kranten en tijdschriften. In 2009 stopte hij hiermee en stelde zijn verzameling van 30 jaar ter beschikking aan de Vereniging Tropische Bossen. De Webcommissie zorgde ervoor dat de knipsels gedigitaliseerd werden en toegankelijk gemaakt onder de naam "Tissingh Files" voor een breder publiek.
De verzameling bevat veel krantenartikelen en veel tijdschrift artikelen, allen met het onderwerp “Tropisch Bos”  Bij het doorlezen van de artikelen kun je zien hoe de publieke opinie, de politiek en de houthandel heel langzaam van standpunt veranderde. Waren het eerst een beperkt aantal “zieners” en actievoerders, rond 1985 kwam daar de politiek bij. Toen al werd gepleit voor het aan banden leggen van de houtkap (fout hout) en het behoud van biodiversiteit. Duurzaam kreeg een andere betekenis: eerst was duurzaam de weerstand van hout tegen aantastingen door schimmels en insecten. Later was “duurzaam” een aanduiding voor verstandig beheer van bos en van productie van grondstoffen. 
Rond 1990 begint de discussie over klimaat en milieu en de rol van bossen daarbij. Er ontstaat begrip voor de rol van de lokale inheemse bevolking.
Is er resultaat na 30 jaar?  Ja en nee. De import van illegaal hout is sinds maart 2013 in de EU verboden. Er is in de publieke opinie en in de politiek steeds meer begrip voor de kwetsbaarheid van het tropische bos. Maar het verdwijnen van tropisch bos gaat nog steeds door.

 

Hoe te gebruiken

De Tissingh files zijn alleen toegankelijk voor leden van de VTB. Het auteursrecht belet ons de bestanden openbaar te maken

De files zijn gegroepeerd in vier hoofdstukken: Documenten, Tijdschriftartikelen, Dagbladartikelen en Knipselboek. Binnen de vier hoofdstukken is de informatie te vinden op oplopende datum. Er is geen automatische zoekfunctie; u zult het moeten doen met de betreffende kop.

Wilt u een artikel bekijken, dan klikt u op het betreffende artikel. Het artikel wordt zichtbaar. In een aantal gevallen verschijnt een tekst, die te klein is om te lezen. Om de tekst te vergroten gebruikt u de toets en gelijktijdig. De tekst wordt dan vergroot. U kunt meerdere malen op en drukken. Net zolang totdat u het beeld goed kunt lezen. Voor het manoeuvreren door de tekst kunt de pijltjestoetsen op uw toetsenbord gebruiken. Voor scrollen (naar boven en naar beneden bewegen) gebruikt u het scrolwieltje op uw muis, de en toetsen of de schuifbalken aan de rand van het beeld.

Heeft u een artikel gevonden, dat u op uw privé computer wilt opslaan, dan kunt u het bestand downloaden: klik met de rechtermuisklik op het artikel. Er verschijnt een menu. Kies . Sla het bestand op nadat het op uw computer is geplaatst.

Veel genoegen met het verleden