Activiteiten

Op de Netwerkavond van 16 mei hebben we van gedachten gewisseld over de mogelijke uitvoering van het nieuwe convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’. Dit convenant is op 22 maart gesloten tussen vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw-, meubel- en retailbranches, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid in aanwezigheid van Minister Ploumen.

In november 2012 organiseerde de VTB een studiedag over de voorbereiding van de invoering van de EUTR. Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat de EUTR in werking is getreden dus het werd tijd om de balans op te maken. Op 7 mei organiseerde de VTB in samenwerking met WNF een netwerkmiddag over de stand van zaken met betrekking tot de EUTR. Net als tijdens de studiedag kwamen verschillende sectoren aan het woord, zoals NGO’s (WWF, Greenpeace), de houtsector (Dekker Hout) en de overheid (NVWA).

 

Datum: 7 mei 2014

Tijd: 14-18 uur

Locatie: WWF Zeist

Contact

Secretariaat Vereniging Tropische Bossen
Postbus 124
6700 AC Wageningen

Neem contact op via het contactformulier