Geschiedenis

De Vereniging Tropische Bossen (VTB) is in december 1999 opgericht met als doel het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaringen over het duurzaam gebruik en beheer van tropische bossen.

De VTB bouwde voort op het werk van Stichting BOS, een netwerk organisatie die tussen 1981 en 1989 regelmatig niewsbrieven publiceerde met ervaringen en onderzoek uit de tropen. In 1999, nam een werkgroep onder de naam Fenix het initiatief om een nieuwe organisatie te laten herrijzen uit de geschiedenis van stichting BOS. Dit werd de VTB. 

In de loop der jaren is de VTB flink gegroeid, zowel in het aantal leden als het aantal activiteiten en het bereik.

De geschiedenis van de VTB: