Wikipedia bosproject

Het Wikipedia-Bosproject heeft tot doel om kennis en informatie over onze vakgebieden via Wikipedia.nl voor het algemene publiek toegankelijk te maken. Dit door aan bos en natuur gerelateerde lemma’s op Wikipedia te plaatsen of bestaande lemma’s over deze thema’s te verbeteren.

Een aantal leden van de VTB en de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) nam hiertoe in 2008 het initiatief en richtte de Voorlopige Redactie Commissie (VRC) Wikipedia-Bosproject op. De bedoeling is dat de lemma’s door deskundigen worden geschreven. De VRC moedigt daarom VTB- en KNBV-leden aan om lemma’s te schrijven over onderwerpen op hun vakgebied. 

Geplaatste lemma’s (per eind 2017)

Het totale aantal geplaatste en verbeterde lemma’s bedraagt 17.

 • Agroforestry
 • Betaling voor Ecosysteemdiensten
 • Bioculturele diversiteit
 • Bos en Spiritualiteit
 • Bosbeheer en biodiversiteit
 • Bosbeheer
 • Bosbouwopleiding (toe aan een update)
 • Certificaat Duurzaam bosbeheer
 • Eikenhakhout
 • Handel in tropisch hout in Nederland
 • Houtvester
 • KNBV
 • Niet-Hout Bosproducten
 • Rassenlijst bomen
 • Sociale bosbouw
 • Tropisch bos
 • VTB

Hoe werkt het?
Op www.wikipedia.nl is na te kijken hoe de teksten eruit zien. Regelmatig worden door derden kleine of soms wat grotere wijzigingen ingevoerd. De VRC houdt dit in de gaten en grijpt zo nodig in. In een beperkt aantal gevallen ontstaat er op overlegpagina’s discussie over de inhoud. Ook worden weleens illustraties toegevoegd. De VRC juicht dit toe, want het betekent dat de onderwerpen worden opgezocht en gelezen.VTB-leden (of collega’s) worden van harte uitgenodigd om nieuwe lemma’s te schrijven of bestaande lemma’s te verbeteren. Een auteurshandleiding en onderwerpenlijst zijn daarvoor beschikbaar. De VRC doet de eindredactie en verzorgt de plaatsing op Wikipedia.
 
Schrijfproject

VTB-student- leden kunnen van 1 november 2017 tot 1 april 2018 een vergoeding krijgen voor het schrijven van teksten voor lemma’s. Het VTB-bestuur stelt 750 euro beschikbaar voor het opstellen van Nederlandstalige Wikipedia-lemma’s op ons vakgebied. Doe een voorstel voor een onderwerp dat je in de komende maanden tot een concept lemma wil uitwerken. Je kan er 50 tot 250 euro mee verdienen.

De looptijd is van 1 november 2017 tot 1 april 2018. Er is geld beschikbaar voor 3-5 lemma’s. Het project wordt beheerd door de De Vaste Redactie Commissie (VRC) Wikipedia Bos.

Heb je belangstelling en ben je student-lid van de VTB? Neem dan vanaf 16 oktober contact op met vrc.wikibos@gmail.com.

Meer info

vrc.wikibos@gmail.com